Украина, г. Киев, 01001
ул. Прорезная, 10, оф. 62

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
spec-nauka@ukr.net

Диссертации защищать по новому порядку.

Министерство образования и науки Украины предлагает новые условия для защиты диссертаций и присуждения ученых степеней.

В частности, речь идет о положениях, направленных на решение проблем академической недобросовестности, плагиата, текстовых заимствований, использования идей, научных результатов и материалов других авторов без ссылки на источник.
Министерство образования и науки Украины разработало первый вариант нового Порядка присуждения научных степеней. ZN.UA попросило директора департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования Министерства образования и науки Украины, доктора педагогических наук, профессора Андрея Шевцова прокомментировать основные отличия нового проекта. По его словам, новый порядок был разработан для скорейшего решения вопросов внедрения новых положений в сфере защиты диссертаций и присуждения научных степеней, предусмотренных Законом "О высшем образовании".
Зокрема, йдеться про положення, спрямовані на вирішення проблем академічної несумлінності, плагіату, текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело. "Ми усвідомлюємо, що документ може бути недосконалим, адже він створений саме для того, щоб ініціювати експертну роботу академічної спільноти у цій сфері і перевести дискурс розгляду питання наукової несумлінності з площини емоцій і банальних взаємних звинувачень у русло конструктивної роботи і надійного правового забезпечення", - зазначив Шевцов. Також він розповів DT.UA про нововведення в проекті: 

1. Здійснено перерозподіл повноважень між суб'єктами розгляду питань присудження наукових ступенів — спеціалізовані вчені ради присуджують наукові ступені, вищі навчальні заклади (наукові установі) видають відповідні дипломи. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти акредитує ради і контролює їх діяльність.  
2. Запроваджено процедуру затвердження рішення спеціалізованої вченої ради вищим навчальним закладом (науковою установою) як юридичною особою.  
3. Запроваджено процедуру скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти за поданням комітету з питань етики та апеляційного комітету.  
4. Змінено процедуру позбавлення наукового ступеня через скасування свого рішення суб'єктом видачі відповідного диплома та визнання диплома недійсним на підставі рішення Національного агентства. 
5. Запропоновано зменшити кількість публікацій за темою дисертації на здобуття ступеня доктора наук — до 15, на здобуття ступеня доктора філософії — до трьох. Для здобувачів ступеня доктора наук зараховуватимуться, зокрема, статті, опубліковані в матеріалах до наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, що проводилися в інших державах.  
6. Скасовано підготовку автореферату, крім дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня доктора наук у вигляді опублікованої монографії.  
7. Упорядковано у бік зменшення перелік документів, які здобувач наукового ступеня подає до спеціалізованої вченої ради. 
8. Відновлено правову норму захисту докторської дисертації у вигляді наукової доповіді за сукупністю статей, що існувала в Україні до 1997 р., і встановлено  вимоги до наукової доповіді.  
9. До повноважень комісії ради з попереднього розгляду та офіційних опонентів віднесено перевірку на відсутність (наявність) академічного плагіату. 
10. Відображено можливість підготовки дисертації в рамках реалізації права на академічну мобільність та, відповідно до угоди про подвійну аспірантуру, проведення спільного захисту з видачею двох дипломів доктора філософії відповідно до законодавства держав — сторін угоди.  
11.Упорядковано процедуру видачі дублікатів.  
12. До проекту включено норми, які відповідно до чинної редакції містяться у відомчих нормативно-правових актах (розгляд дисертації спеціалізованою вченою радою, опублікування результатів дослідження, оприлюднення на сайті, процедура захисту тощо).

Источник: http://zn.ua

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
Киев, ул. Прорезная, 10, оф. 62
spec-nauka@ukr.net
 • Специальности, по которым может готовиться кандидатская или докторская диссертация

  Кандидатская или докторская диссертации в современных условиях могут готовиться по 29 отраслям знаний, среди которых 293 специальности.

  Подробнее о перечне специальностей диссертаций в Постановлении Кабмина «Об утверждении перечня отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования» от 29 апреля 2015 г. № 266: zakon.rada.gov.ua

 • Обучение в аспирантуре (адъюнктуре)

  Кандидатская или докторская диссертации могут теперь готовиться по следующим специальностям:

 • Диссертация. Уникальность текста.

  Кандидатская или докторская диссертация требует максимально авторского изложения результатов исследований, требует надлежащего оформления и соответствующего контроля.

 • Кандидатская диссертация в разовом Ученом совете

  Кандидатская диссертация, равно как и докторская, стали предметами рассмотрения в разовых Ученых советах, которые создаются из числа экспертов именно по вопросам научного содержания диссертации. 6 марта 2019 Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление, которое вводит этот эксперимент до конца 2020 года.

 • МОН начинает эксперимент по защите докторов философии в разовых ученых советах, - Правительство приняло необходимое постановление

  В ближайшее время в Украине начнется эксперимент по аттестации докторов философии, обучавшихся по новым PhD-программами, через разовые ученые советы. Соответствующее постановление, определяющее порядок такой аттестации, принято на заседании Кабинет Министров Украины 6 марта 2019.

  Этот эксперимент МОН планирует проводить до 31 декабря 2020 года.

 • Утвержден регламент, по которому будет работать национальный репозитарий академических текстов

  Национальный репозитарий академических текстов будет адрес nrat.gov.ua и давать пользователям открыт доступ к электронным версиям научных работ и связанных с ними данных. Это, в частности, предусмотрено Регламентом работы репозитария, который был опубликован и официально вступил в силу 31 августа 2018

 • Появились единые правила, по которым распорядителям бюджетных средств на науку должны проводить конкурс научних работ, - решение правительства

  Правительство определило, как должен происходить конкурс по отбору научных и научно-технических работ, выполняемых за счет госбюджета. Соответствующий Порядок Кабинет Министров утвердил на заседании сегодня, 12 сентября 2018 года.

 • Стажировка за рубежом

  Уважаемые коллеги!
  Естественно-гуманитарный университет в Сандомире при поддержке Центра украинской-европейского научного сотрудничества приглашает Вас принять участие в научно-педагогическом стажировке «Учреждения высшего образования как среда формирования нового поколения правоведов», которое состоится 11-15 июня 2018 в городе Сандомир, Республика Польша .

 • Стипендия Президента для молодых ученых

  Стипендия Президента для молодых ученых Национальной академии наук отныне будет назначаться точно на 2 года, а предельный возраст получения стипендии для докторов наук (и получателей, которые учатся в докторантуре) поднят с 35 до 40 лет. Это предусматривает постановление Правительства, принято сегодня, 25 апреля 2018 года.

 • Рейтинг университетов по показателям Scopus 2018 года

  Издательской службой «УРАН», по заказу Освіта.ua, проведен наукометрический мониторинг субъектов научно-издательской деятельности Украины по показателям базы данных SciVerse Scopus, на основании которого составлен рейтинг украинских высших учебных заведений.

 • Перечень научных изданий, которые индексируются в Scopus

  Для доцента - минимум одна публикация, для профессора - минимум 4

 • Аспирантура во Франции

  Третий цикл высшего образования во Франции (doctorat) было радикально обновлено в 2006 году: модифицировано заведения аспирантуры как механизм, гарантирующий подготовку высокого уровня и признания дипломов как в академическом, так и в профессиональном плане, в соответствии с общеевропейскими направлений развития.
  Лица, имеющие степень магистра (или эквивалентный), могут претендовать на поступление в аспирантуру. Обучение в аспирантуре длится, как правило, три года и дает право после защиты диссертации на получение диплома «Доктор» - по французской классификации, (укр - кандидата наук) - высшая степень образования во Франции

 • "СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ"

  УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

  Киевский национальный университет строительства и архитектуры приглашает преподавателей вузов, научных работников, аспирантов, докторантов, юристов, студентов, работников органов государственной власти и местного самоуправления к участию в

  Первой научно-практической конференции

  "СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ"

  3 ноября 2017

  ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

  Министерство образования и науки Украины

  Киевский национальный университет строительства и архитектуры

  СООРГАНИЗАТОРЫ: Представительство Польской академии наук в Киеве, Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Верховной Рады Украины, Киевский городской совет, Киевская городская государственная администрация, Академия строительства 

 • В Черкасском государственном технологическом университете открыли специализированный ученый совет

  В ЧГТУ открыли специализированный ученый совет на соискание ученой степени доктора (кандидата) экономических наук

 • Проблемы в получении ученых званий доцента и профессора

  Получение ученых званий является традиционным этапом профессиональной карьеры украинских ученых и университетских преподавателей. Ученые, защитившие диссертацию, столкнулись с целым рядом проблем в получении ученых званий доцента и профессора.

 • Популярные программы аспирантуры в США 2017

  США пользуется популярностью у студентов, желающих получить последипломное образование. В США находится множество престижных учебных заведений, предлагающих лучшие образовательные программы аспирантуры, которые позволят построить успешные карьеры как в академической среде, так и в исследовательских институтах, государственных организациях, частном секторе или гражданских агентствах.

 • Обновленный перечень научных специализированных изданий

  На сайте Министерства образования и науки Украины появился обновленный Перечень научных профессиональных изданий Украины

 • Искусствоведение

  Защита диссертации в Львовской национальной музыкальной академии имени Н. В. Лысенко

 • Педагогические науки

  Защита диссертации в Хмельницком национальном университете

 • Филологические науки

  Защита диссертации в Бердянском государственном педагогическом университете

 • Философские науки

  Защита диссертации в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова

 • Экономические науки

  Защита диссертации в Тернопольском национальном экономическом университете

 • Исторические науки

  Защита диссертации в Запорожском национальном университете

 • Сельскохозяйственные науки

  Защита диссертации в Национальном университете биоресурсов иприродопользования

 • Технические науки

  Защита диссертации в Институте телекоммуникаций и глобального информационного пространства

 • Геологические науки

  Защита диссертации в Институте геологии и геохимии горючих ископаемых

 • Физико-математические науки

  Защита диссертации в Институте геофизики имени С. И. Субботина

 • Экономические науки

  Защита диссертации в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченка

 • Философские науки

  Защита диссертации в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова

 • Физическое воспитание и спорт

  Защита диссертации в Днепропетровском государственном институте физической культуры и спорта

 • Социальные коммуникации

  Защита диссертации в Харьковской государственной академии культуры Министерства культуры Украины

 • Культурология

  Защита диссертации в Киевском национальном университете культуры и искусств Министерства культуры Украины

 • Политические науки

  Защита диссертации в Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара

 • Социологические науки

  Защита диссертации в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченка

 • Психологические науки

  Защита диссертации в Национальном университете гражданской защиты Украины

 • Искусствоведение

  Защита диссертации в Львовской национальной академии искусств

 • Педагогические науки

  Защита диссертации в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова

 • Педагогические науки

  Защита диссертации в Глуховском национальном педагогическом университете имени Александра Довженка

 • Географические науки

  Защита диссертации в Институте литературы имени Т. Г. Шевченка

 • Филологические науки

  Защита диссертации во Львовском национальном университете имени Ивана Франка

 • Исторические науки

  Защита диссертации в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова

 • Технические науки

  Защита диссертации в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика Всеволода Лазаряна

 • Биологические науки

  Защита диссертации в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченка

 • Химические науки

  Защита диссертации в Украинском государственном химико-технологическом университете

 • Политические науки

  Защита диссертации в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича