Україна, м. Київ, 01001
вул. Прорізна, 10, оф. 62

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
spec-nauka@ukr.net

Публікація у науковому фаховому виданні

Результати своїх дисертаційних досліджень можна опублікувати  у Науковому віснику Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» №6/2016

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук на підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 (додаток № 5).

Наукове видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Для опублікування статті у шостому номері журналу необхідно до 27 січня 2017 року (включно)
1) заповнити електронну форму довідки про автора
2) надіслати статтю; 
3) надіслати відскановану електронну копію 
підтвердження сплати редакційного збору; 
4) для осіб, які не мають наукового ступеню, – надіслати відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту).

З метою отримання більш детальної інформації, будь ласка, завітайте на офіційний сайт видання або завантажте інформаційний буклет, що міститься в додатку до цього листа.

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
Київ, вул. Прорізна, 10 , оф. 62
spec-nauka@ukr.net