Україна, м. Київ, 01001
вул. Прорізна, 10, оф. 62

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
spec-nauka@ukr.net

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Перспективи розвитку економічної системи з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів»

м. Київ, 9 листопада 2019 року

Організатори конференції ставлять за мету обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. Науковий розвиток та технологічний прогрес сприяє формуванню нового економічного мислення та нових наукових теорій. Публікація результатів досліджень є надзвичайно важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового потенціалу України. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.

Форма участі: дистанційна. (У разі дистанційної участі, збірник тез буде надісланий після проведення конференції учасникам заходу на поштову адресу, вказану в анкеті, протягом 20 робочих днів).

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

 1. Економічна теорія та історія економічної думки
 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 3. Економіка та управління національним господарством
 4. Економіка та управління підприємствами
 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
 6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 8. Гроші, фінанси і кредит
 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 10. Статистика
 11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Умови участі у конференції можна переглянути за посиланням - http://kyiveconomiccenter.org.ua/index.php/uk/events

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
Київ, вул. Прорізна, 10 , оф. 62
spec-nauka@ukr.net
 • Запрошуємо вчених і провідних фахівців взяти участь у конференції

  "Класичний приватний університет" спільно з Університетом ім. Вітаутаса Великого (Литва) запрошують вчених і провідних фахівців до участі у Міжнародній конференції з економіки «Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: сучасний стан та перспективи», яка відбудеться 23 листопада 2019 року (м. Запоріжжя, Україна).