Україна, м. Київ, 01001
вул. Прорізна, 10, оф. 62

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
spec-nauka@ukr.net

НДЦ «Спецнаукпроект» виконує написання докторських дисертацій як комплексно, так і пороздільно.

Докторська дисертація

Докторська дисертація на замовлення виконується у комплексі не менше 2-х років.

У разі виконання комплексного дисертаційного дослідження в рамках докторської дисертації Центр виконує рукопис дисертаційного дослідження, підготовку та публікацію монографії, комплексу рецензій до неї, підготовку і розміщення 20 статей та 20 тез для конференцій, необхідних відгуків та рецензій до дисертації та автореферату.

Термін виконання докторського дисертаційного дослідження в комплексі становить не менше 2-х років. На практиці цей термін складає в середньому від 2-х до 3-х років, але при необхідності в рамках окремих умов цей термін може бути скорочений в контексті реальності прискореного виконання.

Всі матеріали, джерела та література, котрі застосовуються при написанні дисертаційних досліджень, монографій, статей і тез зберігаються в Центрі і можуть надаватися Замовнику на його вимогу для звірки джерельної бази на предмет запозичень текстових елементів як в процесі написання, так і безпосередньо перед процедурами попереднього та основного захисту дисертації.

Важливою умовою роботи Центру є повне виконання зауважень наукового керівника або консультанта в процесі виконання досліджень, виконання зауважень рецензентів і опонентів після попереднього захисту на кафедрі, також зауважень експертів після попереднього розгляду на засіданні спеціалізованої вченої ради і всіх істотних проміжних зауважень Замовника.

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
Київ, вул. Прорізна, 10 , оф. 62
spec-nauka@ukr.net