Україна, м. Київ, 01001
вул. Прорізна, 10, оф. 62

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
spec-nauka@ukr.net

НДЦ «Спецнаукпроект» виконує написання науково-дослідних статей для розміщення в наукових періодичних виданнях, які включені в атестаційний перелік, де можуть бути опубліковані результати дисертаційних досліджень.

Публікації

Кандидатська дисертація на замовлення, так само як і докторська, тягнуть за собою необхідність публікацій у наукових виданнях.

У комплексі виконується стаття, відповідно стандартизованої атестаційними нормами структурі, виконується до статті рецензія для наукового керівника або зовнішнього рецензента і організовується розміщення даної статті для публікації в узгодженому із Замовником науковому виданні.

У рамках постійного моніторингу та безпосередньої участі в науковому житті Центр володіє інформацією про поточні і майбутні наукові конференції, семінари, круглі столи та інші публічні заходи наукового світу. При підготовці апробацій в рамках виконання тез Замовнику пропонується як безпосереднє, так і заочне прийняття участі в профільних наукових конференціях з подальшою узгодженою організацією публікації тез у збірниках результатів праць наукових конференцій.

Пропонуємо ознайомитися із переліком наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Оскільки повний перелік наукових фахових видань не затверджено та не оприлюднено та вже діє   Наказ МОНМСУ № 1111 від 17.10.2012  "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України", тому подаємо посилання на веб-ресурс, де відносно систематизована інформація з цього питання:

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#.D0.9D.D0.B0.D1.83.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.96_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8F

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
Київ, вул. Прорізна, 10 , оф. 62
spec-nauka@ukr.net