Україна, м. Київ, 01001
вул. Прорізна, 10, оф. 62

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
spec-nauka@ukr.net

Педагогічні науки

Захист дисертації у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка МОН України

У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка МОН України відбудеться захист дисертації на тему «Формування проектної компетентності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інтернет-ресурсів». За спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.


Жовтень 2016.

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
Київ, вул. Прорізна, 10 , оф. 62
spec-nauka@ukr.net