Україна, м. Київ, 01001
вул. Прорізна, 10, оф. 62

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
spec-nauka@ukr.net

Дисертації захищатимуть за новим порядком.

Міністерство освіти і науки України пропонує нові умови для захисту дисертацій і присудження наукових ступенів.

Зокрема, йдеться про положення, спрямовані на вирішення проблем академічної несумлінності, плагіату, текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело.

Міністерство освіти і науки України розробило перший варіант нового Порядку присудження наукових ступенів. DT.UA попросило директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, доктора педагогічних наук, професора Андрія Шевцова прокоментувати основні відмінності нового проекту. За його словами, новий порядок був розроблений для якнайшвидшого вирішення питань впровадження нових положень у сфері захисту дисертацій і присудження наукових ступенів, передбачених Законом "Про вищу освіту".

Зокрема, йдеться про положення, спрямовані на вирішення проблем академічної несумлінності, плагіату, текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело. "Ми усвідомлюємо, що документ може бути недосконалим, адже він створений саме для того, щоб ініціювати експертну роботу академічної спільноти у цій сфері і перевести дискурс розгляду питання наукової несумлінності з площини емоцій і банальних взаємних звинувачень у русло конструктивної роботи і надійного правового забезпечення", - зазначив Шевцов. Також він розповів DT.UA про нововведення в проекті: 
1. Здійснено перерозподіл повноважень між суб'єктами розгляду питань присудження наукових ступенів — спеціалізовані вчені ради присуджують наукові ступені, вищі навчальні заклади (наукові установі) видають відповідні дипломи. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти акредитує ради і контролює їх діяльність. 
2. Запроваджено процедуру затвердження рішення спеціалізованої вченої ради вищим навчальним закладом (науковою установою) як юридичною особою.  
3. Запроваджено процедуру скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти за поданням комітету з питань етики та апеляційного комітету.  
4. Змінено процедуру позбавлення наукового ступеня через скасування свого рішення суб'єктом видачі відповідного диплома та визнання диплома недійсним на підставі рішення Національного агентства. 
5. Запропоновано зменшити кількість публікацій за темою дисертації на здобуття ступеня доктора наук — до 15, на здобуття ступеня доктора філософії — до трьох. Для здобувачів ступеня доктора наук зараховуватимуться, зокрема, статті, опубліковані в матеріалах до наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, що проводилися в інших державах.  
6. Скасовано підготовку автореферату, крім дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня доктора наук у вигляді опублікованої монографії.  
7. Упорядковано у бік зменшення перелік документів, які здобувач наукового ступеня подає до спеціалізованої вченої ради. 
8. Відновлено правову норму захисту докторської дисертації у вигляді наукової доповіді за сукупністю статей, що існувала в Україні до 1997 р., і встановлено  вимоги до наукової доповіді.  
9. До повноважень комісії ради з попереднього розгляду та офіційних опонентів віднесено перевірку на відсутність (наявність) академічного плагіату. 
10. Відображено можливість підготовки дисертації в рамках реалізації права на академічну мобільність та, відповідно до угоди про подвійну аспірантуру, проведення спільного захисту з видачею двох дипломів доктора філософії відповідно до законодавства держав — сторін угоди.  
11.Упорядковано процедуру видачі дублікатів.  
12. До проекту включено норми, які відповідно до чинної редакції містяться у відомчих нормативно-правових актах (розгляд дисертації спеціалізованою вченою радою, опублікування результатів дослідження, оприлюднення на сайті, процедура захисту тощо).

Посилання: http://dt.ua

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
Київ, вул. Прорізна, 10 , оф. 62
spec-nauka@ukr.net