Україна, м. Київ, 01001
вул. Прорізна, 10, оф. 62

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
spec-nauka@ukr.net

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Київський національний університет будівництва і архітектури запрошує викладачів ВНЗ, науковців, аспірантів, докторантів, юристів, студентів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування до участі у

Першій науково-практичній конференції

"БУДІВЕЛЬНЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ"

3 листопада 2017 року

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

СПІВОРГАНІЗАТОРИ: Представництво Польської академії наук в Києві, Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Верховної Ради України, Київська міська рада, Київська міська державна адміністрація, Академія будівництва України


МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

узагальнення світового та вітчизняного досвіду з правового регулювання будівельної діяльності, визначення перспектив кодифікації норм будівельного права, формування інноваційної моделі підготовки юристів у сфері будівельної діяльності.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Теоретичні засади правового регулювання будівельної діяльності

Нормативно-правове забезпечення суспільних відносин в будівельній сфері

Сучасні проблеми правозастосовної практики в будівництві

Перспективи підготовки юристів у будівельних вищих навчальних закладах

Матеріали конференції планується видати до її проведення.

Збірнику матеріалів буде надано ISBN.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Форми участі: очна та дистанційна

Робочі мови – українська, російська, англійська, польська

Реєстрація учасників: 3 листопада 2017 р., з 9.00 до 10.00.

Календар конференції: 3 листопада 2017 р. – 10.00-16.00.

 УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Участь у конференції та публікація матеріалів безкоштовні. Вартість проживання, транспортні витрати – за рахунок учасників.

Закордонні учасники у разі заочної участі забезпечуються електронним примірником збірника матеріалів конференції.

Заявки та тексти доповідей (виступів) слід надсилати до 20 жовтня 2017 р. на адресу sam-sol@ukr.net.

Тексти, які надійдуть після 20 жовтня, можуть бути видані окремим тиражем збірника матеріалів (у разі значної їх кількості).

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища учасника:

Прізвище_Стаття;

Прізвище_Заявка.

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ

Для набору слід використовувати редактор Word2003 і вище.

Обсяг – до 5 сторінок, формат А4. Шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,0. Поля – 20 мм. Абзацний відступ – 1,25.

Перший рядок – П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання та посада автора.

Другий рядок – назва доповіді

Третій рядок – пропуск.

Четвертий рядок – зміст доповіді.

Список використаних джерел та літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел та літератури» відповідно до стандартів бібліографічного опису. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою порядкового номера джерела та номера сторінки: [7, с. 34].

Зразок оформлення текстів доповідей

 Прізвище І.Б.,

кандидат політичних наук, доцент

НАЗВА доповіді

 Текст текст текст…[1, с. 23]

 Список використаних джерел та літератури

1. ……….

 Зразок оформлення заявки

 Назва доповіді ______________________________

Участь– очна/дистанційна (необхідне виділити)

Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________

Науковий ступінь____________________________

Вчене звання_______________________________

Місце роботи, посада _______________________

Адреса* ____________________________________

Телефон ___________________________________

Е-mail _____________________________________

*/ У разі дистанційної участі у конференції збірник матеріалів буде надісланий на вказану поштову адресу.

 АДРЕСА КОНФЕРЕНЦІЇ

Київський національний університет будівництва іархітектури

Повітрофлотський проспект, 31

03680, Київ, Україна

Координати оргкомітету:

кафедра політичних наук: к. 425, 432; Тел. +38 (044) 241-5566

e-mail: sam-sol@ukr.net


(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
Київ, вул. Прорізна, 10 , оф. 62
spec-nauka@ukr.net