Україна, м. Київ, 01001
вул. Прорізна, 10, оф. 62

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
spec-nauka@ukr.net

Аспірантура у Франції

Третій цикл вищої освіти у Франції (doctorat) було радикально оновлено у 2006 році: модифіковано заклади аспірантури як механізм, що гарантує підготовку високого рівня і визнання дипломів як в академічному, так і у професійному плані, відповідно до загальноєвропейських напрямків розвитку. 

Особи, які мають ступінь магістра (або еквівалентний), можуть претендувати на вступ до аспірантури. Навчання в аспірантурі триває, як правило, три роки і дає право після захисту дисертації на отримання диплому «Доктор» — за французькою класифікацією, (укр - кандидата наук) – найвищий ступінь освіти у Франції

Докторські школи.

Навчання в аспірантурі відбувається в науково-дослідних підрозділах при докторських школах (далі – ДШ) під контролем наукового керівника. Докторські школи об'єднують науково-дослідні підрозділи одного або декількох вищих учбових закладів, які розробляють одну наукову проблематику. 

Такі заклади забезпечують навчання аспірантів та їх подальшу фахову діяльність. Це стає можливим завдяки високому рівню наукового керівництва та тісній співпрваці з виробничим сектором (високоспеціалізована освіта, лекції, семінари, стажування, тощо).

Кожна ДШ створюється при університеті чи закладі, уповноваженому надавати «докторський» ступінь у сфері, яка є профільною для даного закладу. Інші внз можуть мати спільну акредитацію або бути асоційованими учасниками докторантури. Система спільної акредитації надає право кожному відповідному закладові самостійно надавати «докторський» ступінь. Асоційований учасник має право надавати «докторський» ступінь тільки спільно з основною аспірантурою.

ДШ можуть об'єднуватися, зокрема в рамках центрів наукових досліджень вищої освіти (PRES) та/або входити до складу національних (напр., RTRA – мережі передових тематичних досліджень) або міжнародних мереж (напр., двосторонні докторські колегіуми).

Акредитує ДШ Міністерство вищої освіти та науки за підсумками оцінки Агенції з оцінювання наукових досліджень і вищої освіти (A.E.R.E.S.), звіти якої публікуються в Інтернеті.

Ключові цифри:
• 295 докторських шкіл (дані на 1 вересня 2007р);
• 74 500 аспірантів у Франції в 2008 р., з них 1/3 — іноземці; 
• 10 495 докторських дипломів (кандидата наук), видано у 2006 р.; 
• 4 000 докторських стипендій (дані на 2008р); 
• 1 200 угод CIFRE (Виробничі угоди наукового навчання), укладено у 2007 р.

Докторські школи надають можливість:
• Наукового супроводу, який забезпечують науково-дослідні підрозділи і науково-дослідні центри; 
• Отримати поглиблену освіту, необхідну для реалізації наукового проекту та для розробки власних професійних планів; 
• Брати участь у міжнародних наукових проектах; 
• Стажуватися у виробничому секторі; 
• Подальшого працевлаштування;

Вступу до докторської школи 
Докторські школи — це осередки освіти, де формуються теми наукових розвідок. Документи на зарахування подаються безпосередньо до докторської школи.

Умови прийому до докторської школи:
Докторська угода — це юридичний контракт, який укладається між аспірантом, науковим керівником, директором докторської школи і завідувачем відповідного науково-дослідного підрозділу. В угоді визначається тема наукової роботи та умови, необхідні для проведення дослідження. Цей документ є гарантією якості: в ньому викладено права і обов'язки кожної зі сторін. Угода визначає підготовку дисертації як складову частину особистого та професійного проекту з чіткими цілями і засобами реалізації. Складовою частиною угоди є індивідуальний план дисертанта.

Засоби фінансування
Наявність фінансування є однією з визначальних умов до докторської школи. Для іноземних дослідників досить тип візи залежить від фінансування. Фінансування має забезпечувати як освіту, так і проживання аспіранта протягом 3 років його навчання в докторській школі. ДШ виступає тим органом, який допомагає дисертанту зорієнтуватися у цих питаннях.

Аспірантський контракт 
Новий механізм фінансування навчання
Аспірантський контракт було запроваджено у квітні 2009 р. замість державної аспірантської стипендії. 
Цей контракт укладається на три роки, забезпечує соціальний захист, а також передбачає мінімальну гарантовану стипендію (1985 EUR щомісяця без урахування податків). 
Це типовий контракт для всіх науково-дослідних закладів, який у кожному конкретному укладається між докторською шклоюі аспірантом. 
Таким чином, аспірантський контракт надає усі соціальні гарантії, передбачені трудовим договором, відповідно до законодавства, і водночас спрямовує наукове дослідження до нагальних потреб виробництва.

Окрім аспірантських контрактів існують інші способи вирішення фінансових питань: двосторонні угоди, стипендії Міністерства закордонних справ Франції, подвійне наукове керівництво, асигнування, які виділяють регіони або підприємства (за системою угод CIFRE — Виробничі угоди наукового навчання) на роботу науково-дослідних лабораторій, а також стипендії країни чи закладу кандидати.

CIFRE — Виробничі угоди наукового навчання
CIFRE уможлилюють проведення наукового дослідження у тісній співпраціі як з виробництвом, так і з науковою лабораторією. 
Між підприємством та аспірантом укладається трудовий договір строком на три роки. Підприємство щомісяця виплачує аспіранту приблизно 1900 EUR без урахування податків. 
Особа, яка бажає укласти таку угоду, повинна подати відповідну заяву, погодивши її попередньо з ДШ, до A.N.R.T. — Національної асоціації технічних досліджень: www.anrt.asso.fr

Умови перебування на теритрії Франції іноземного аспіранта за угодою CIFRE
Іноземні науковці, які уклали виробничу угоду, подають заяву про видачу студентської візи, а після прибуття до Франції заяву про надання тимчасового дозволу на роботу, який не веде до зміни статусу.

Корисні посилання
Детальнішу інформацію щодо наукового проекту та перебування у Франції можна отримати на сайті Campusfrance.org

Рівень аспірантура: довідник навчальних закладів аспірантури пропонує можливості спеціалізованого пошуку, www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm CampusBourse: довідник стипендіальних програм: www.campusfrance.org/fr/dcatalogue/campusbourse/cfbourse/index.html 
• A.N.D.è.S. — Національна асоціація докторів наук: актуалізація даних про можливості фінансування: www.andes.asso.fr
• Прийом аспірантів та дослідників: 
- Асоціація Бернара Грегорі: w ww.abg.asso.f r 
- Фонд Кастлера: www.fnak.fr
• Інформація з питань отримання візи: консульства Франції за кордоном, адреси, Інтернет-сайти та контактні телефони: www.mfe.org>annuaire 
• Закони про наукові дослідження: www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PEBD.htm 
• Міністерство вищої освіти та науки: www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
• Aeres – Агенція з оцінювання наукових досліджень і вищої освіти: www.aeresevaluation.fr 
• ANVAR – Французьке інноваційне агентство: www.oseo.fr 
• Довідник закладів вищої освіти та науки CNRS (Національний центр наукових досліджень): www.urec.cnrs.fr/annuaire 
Щоквартальний журнал CNRS (англ. мовою): www2.cnrs.fr/en/2.htm 
• EURAXES: мобільність вчених у Європі: www.ec.europa.eu/euraxes/index_en.ctm 
• Онлайн-ресурс мобільності європейських учених у Франції: www. eracareers.fr

Джерело: http://www.ukraine.campusfrance.org

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
Київ, вул. Прорізна, 10 , оф. 62
spec-nauka@ukr.net
 • Зарубіжне стажування

  Шановні колеги!
  Гуманітарно-природничий університет у Сандомирі за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва запрошує Вас взяти участь у науково-педагогічному стажуванні«Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління правознавців», яке відбудеться 11–15 червня 2018 р. у місті Сандомир, Республіка Польща.

 • Стипендія Президента для молодих науковців

  Стипендія Президента для молодих науковців Національної академії наук відтепер призначатиметься точно на 2 роки, а граничний вік отримання стипендії для докторів наук (та отримувачів, які навчаються у докторантурі) піднято з 35 до 40 років. Це передбачає постанова Уряду, що прийнята сьогодні, 25 квітня 2018 року.

 • Рейтинг університетів за показниками Scopus 2018 року

  Видавничою службою «УРАН», на замовлення Освіта.ua, здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських закладів вищої освіти.

 • Перелік наукових видань, що індексуються у у Scopus

  Для доцента - що найменше одна публікація, для професора - шонайменше 4

 • ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

  Київський національний університет будівництва і архітектури запрошує викладачів ВНЗ, науковців, аспірантів, докторантів, юристів, студентів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування до участі у

  Першій науково-практичній конференції

  "БУДІВЕЛЬНЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ"

  3 листопада 2017 року

  ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  Міністерство освіти і науки України

  Київський національний університет будівництва і архітектури

  СПІВОРГАНІЗАТОРИ: Представництво Польської академії наук в Києві, Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Верховної Ради України, Київська міська рада, Київська міська державна адміністрація, Академія будівництва України


 • В Черкаському державному технологічному університеті відкрили спеціалізовану вчену раду

  В ЧДТУ відкрили спеціалізовану вчену раду на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук

 • Проблеми в отриманні учених звань доцента та професора

  Одержання вчених звань є традиційним етапом професійної кар'єри українських науковців та університетських викладачів. Науковці, які захистили дисертацію, зіткнулися з цілою низкою проблем в отриманні учених звань доцента та професора.

 • Для захисту дисертації скоро буде непотрібно готувати автореферат

  Міністерством освіти і науки України затверджено нові Вимоги до оформлення дисертації (наказ від 12 січня 2017 р. № 40 ).

 • Зміни до порядку присвоєння вчених звань професора і доцента

  Окрім затвердження нових Вимог до оформлення дисертацій, Міністерство освіти і науки України 06 лютого 2017 року внесено зміни до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (Наказ МОН Українивід 06.02 2017 р. № 174.

  Даний наказ набув чинності 03 березня 2017 р. ).

 • Популярні програми аспірантури в США 2017

  США користується популярністю у студентів, що бажають одержати післядипломну освіту. У США знаходиться безліч престижних навчальних закладів, що пропонують кращі освітні програми аспірантури, які дозволять побудувати успішні кар'єри як в академічному середовищі, так і в дослідних інститутах, державних організаціях, приватному секторі або цивільних агентствах.

 • Дисертації захищатимуть за новим порядком.

  Міністерство освіти і науки України пропонує нові умови для захисту дисертацій і присудження наукових ступенів.

 • Оновлений перелік наукових фахових видань

  На сайті Міністерства освіти та науки України з’явився оновлений Перелік наукових фахових видань України

 • Мистецтвознавство

  Захист дисертації у Львівській національній музичній академії імені М. В. Лисенка

 • Педагогічні науки

  Захист дисертації у Хмельницькому національному університеті

 • Філологічні науки

  Захист дисертації у Бердянському державному педагогічному університеті

 • Філософські науки

  Захист дисертації у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

 • Економічні науки

  Захист дисертації у Тернопільському національному економічному університеті МОН України

 • Історичні науки

  Зазист дисертації у Запорізькому національному університеті МОН України

 • Сільськогосподарські науки

  Захист дисертації у Національному університеті біоресурсів і природокористування

 • Технічні науки

  Захист дисертації в Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

 • Геологічні науки

  Захист дисертації в Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України

 • Фізико-математичні науки

  Захист дисертації в Інституті геофізики імені С. І. Субботіна НАН України

 • Економічні науки

  Захист дисертації у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України

 • Філософські науки

  Захист дисертації у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України

 • Фізичне виховання та спорт

  Захист дисертації у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту МОН України

 • Соціальні комунікації

  Захист дисертації у Харківській державній академії культури Міністерства культури України

 • Культурологія

  Захист дисертації у Київському національному університеті культури і мистецтв Міністерства культури України

 • Політичні науки

  Захист дисертації у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України

 • Соціологічні науки

  Захист дисертації у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України

 • Психологічні науки

  Захист дисертації у Національному університеті цивільного захисту України ДСНС України

 • Мистецтвознавство

  Захист дисертації у Львівській національній академії мистецтв МОН України

 • Педагогічні науки

  Захист дисертації у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова МОН України

 • Педагогічні науки

  Захист дисертації у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка МОН України

 • Географічні науки

  Захист дисертації в Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

 • Філологічні науки

  Захист дисертації у Львівському національному університеті імені Івана Франка

 • Історичні науки

  Захист дисертації у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

 • Технічні науки

  Захист дисертації у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна

 • Біологічні науки

  Захист дисертації у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

 • Хімічні науки

  Захист дисертації в Українському державному хіміко-технологічному університеті

 • Політичні науки

  Захист дисертації у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

 • Мистецтвознавство

  Захист дисертації у Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського Міністерства культури України

 • Педагогічні науки

  Захист дисертації у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 • Педагогічні науки

  Захист дисертації у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

 • Географічні науки

  Захист дисертації у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

 • Географічні науки

  Захист дисертації у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

 • Філологічні науки

  Захист дисертації у Київському університеті імені Бориса Грінченка

 • Філологічні науки

  Захист дисертації у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова

 • Філософські науки

  Захист дисертації в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова