Україна, м. Київ, 01001
вул. Прорізна, 10, оф. 62

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
spec-nauka@ukr.net

Наукові публікації в Scopus або Web of Science

Кандидатська і докторська дисертації – це ще не повний фундамент вченого. За вимогами законодавства (Наказ МОН України від 14.01.2016 р. № 13) – отримання вченого звання доцента, або професора, повинні супроводжуватись публікаціями у виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Наразі 110 українських журналів входять до наукометричних баз Scopus або Web of Science, проте світовий обсяг видань набагато більший. Наш Науково-дослідний центр проводить підготовку наукових статей для даних видань та забезпечує їх розміщення.

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
Київ, вул. Прорізна, 10 , оф. 62
spec-nauka@ukr.net