Україна, м. Київ, 01001
вул. Прорізна, 10, оф. 62

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
spec-nauka@ukr.net

Кандидатська дисертація у разовій Вченій раді

 

Кандидатська дисертація, рівно ж як і докторська, стали предметами розгляду у разових Вчених радах, які створюються з числа експертів саме з питань наукового змісту дисертації. 6 березня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв відповідну постанову, яка вводить цей експеримент до кінця 2020 року.

Така разова Вчена рада складається з 5 осіб – голови, двох рецензентів і двох опонентів. Кваліфікація та сфера наукової діяльності таких науковців мають відповідати тематиці роботи, якій присвячена кандидатська дисертація. Окрім цього, за останні 5 років вони повинні мати за науковим напрямом дисертації не менше 3 наукових публікацій (з них щонайменше 1 у виданнях, що входять до науковометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection).

Здобувачі ступеня доктора філософії, кандидатська дисертація яких захищена у такій Вченій раді, одержують дипломи доктора філософії державного зразка після затвердження Атестаційною колегією МОН України.

На погляд експертів НДЦ «Спецнаукпроект», кандидатська дисертація, що буде захищатися у такій разовій Вченій раді, буде більш цінною з точки зору наукової вартості, оскільки вузьке коло конкретно спеціалізованих експертів зможе надати більш фахову оцінку науковому змісту роботи. Водночас спрощується бюрократична процедура, отже – даний експеримент наближує Україну до європейських наукових стандартів.

(044) 279-90-12
(096) 93-876-93
Київ, вул. Прорізна, 10 , оф. 62
spec-nauka@ukr.net